The presence of Avecinna Company in the Razavi Heart Congress

The presence of Avecinna Company in the Razavi Heart Congress

حضور شرکت اوس سینا در کنگره قلب رضوی

کنگره رضوی یکی از معتبر ترین کنگره ها در حوزه پزشکی ایران می باشد که هر ساله با حضور جمع کثیری از پزشکان توانمند داخلی و خارجی برگزار می گردد و فرصت بسیار مغتنمی است تا شرکتهای فعال در این زمینه دست آورد ها و آخرین محصولات خود را در معرض بازدید متخصصان قرار دهند

در همین راستا شرکت اوس سینا  همچون سالهای گذشته  در سومین کنگره جهانی قلب که از تاریخ 17 الی 19 مهر ماه سال1398  در بیمارستان رضوی مشهد برگزار شد شرکت کرده و در این کنگره  میزبان پزشکان محترم و متخصصان صنعت سلامت و صنایع مرتبط با آن بوده است.

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *