فرم نظرسنجی خدمات پس از فروش

1) سهولت راه ارتباطی شما با واحد خدمات پس از فروش شرکت اوسینا:

2) رضایت از زمان پاسخگویی کارشناسان شرکت اوسینا ، پس از اعلام خرابی:

3) رضایت از نحوه پاسخگویی کارشناسان شرکت اوسینا ، پس از اعلام خرابی:

4) رضایت از رفتار و برخورد پرسنل شرکت اوسینا ، در تمامی مراحل پاسخگویی:

5) میزان صبر و حوصله کارشناسان شرکت در پاسخگویی به سوالات و ایرادات شما:

6) میزان تسلط کارشناسان شرکت در پاسخگویی به سوالات شما:

7) میزان رضایت شما از خرید دستگاه:

8) میزان رضایت شما از خدمات پس از فروش شرکت: