افتخارات

برخی از افتخارات ما

اخذ گواهینامه بین المللی ISO 9001:2015 از USACERT

اخذ گواهینامه بین المللی ISO13485:2016 از USACERT

اخذ گواهینامه بین المللی ISO10004:2018 از USACERT

اخذ گواهینامه بین المللی 2018:ISO10002 از USACERT
اخذ گواهینامه بین المللی CE از اتحادیه اروپا
اخذ پروانه ساخت از اداره کل تجهیزات پزشکی ایران
کسب رتبه نخست بعنوان فناور برتر کشور در سال 1386

عضویت در اداره کل تجهیزات پزشکی ایران
عضویت در انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی ایران
عضویت در اتاق بازرگانی تهران
عضویت در انجمن مخترعین کشور
عضویت در مرکز تحقیقات لوازم و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران