کابل بیمار

کابل بیمار دستگاه الکتروکاردیوگراف مدل: PE-400

این کابل دارای سوکت های موزی و باکس مرکزی غیر پرسی می باشد. در طراحی این کابل، باکس مرکزی به گونه ای طراحی شده است که با 5 پیچ از جنس استیل ضد زنگ بسته و در صورت خرابی یکی از وایرها براحتی باز و کابل خراب تعویض می گردد. همچنین روکش های این کابل از جنس TPU بوده که مقاومت بالایی در برابر تعریق حاصل از بدن بیمار را دارد. نگهدارنده سوکت های این کابل ها از جنس ABS می باشد و به روش جوش اولتراسونیک یا فراصوت به یکدیگر متصل و از وایرها در برابر فشار و کشیده شدن محافظت می نماید و مقاومت بیشتری نسبت به روش تزریق پلاستیک را دارند. مهره هایی برنجی نیز داخل باکس مرکزی تزریق شده که می توان بدون خرابی و خوردگی آن ها را بارها و بارها باز و بسته نمود.

کابل بیمار دستگاه تست ورزش قلبی (با سیم) مدل: PTW-400

این کابل دارای سوکت های شش ضلعی فلزی که با نیکل پوشش داده شده تولید و توسط شرکت اوس سینا عرضه می گردند. پوشش نیکل مانع از زنگ زدن سوکت ها می شود و سیگنال قلب را نیز با کمترین افت ولتاژ به دستگاه منتقل می نماید. همچنین کاربران براحتی می توانند با فشردن یک دکمه که در کنار این سوکت ها تعبیه شده دهانه سوکت را باز و کابل را به چست الکترود متصل نمایند. این مهم ایجاد اتصالی پایدار در زمان دویدن بیمار روی تردمیل را بوجود می آورد. باکس مرکزی این کابل هم به گونه ای طراحی شده است که با 5 پیچ از جنس استیل ضد زنگ بسته و در صورت خرابی یکی از وایرها، به آسانی باز و کابل خراب تعویض می گردد. علاوه بر این مهره هایی برنجی نیز داخل باکس مرکزی تزریق شده که می توان بدون خرابی و خوردگی آن را بارها و بارها باز و بسته نمود. روکش های این کابل از جنس TPU بوده که مقاومت بالایی در برابر تعریق حاصل از بدن بیمار را دارد. نگهدارنده سوکت های این کابل ها از جنس ABS می باشد و به روش جوش اولتراسونیک یا فراصوت به یکدیگر متصل و از وایرها در برابر فشار و کشیده شدن محافظت می نماید و مقاومت بیشتری نسبت به روش تزریق پلاستیک را دارند. این سوکت ها براحتی به چست الکترود متصل شده و برای اتصال نیازی به فشار روی بدن بیمار نیست همچنین در زمان اتصال منجر به پاشش و پخش شدن ژل روی بدن بیمار نخواهد شد.

کابل بیمار دستگاه تست ورزش قلبی (بی سیم) مدل: PTL-400

این کابل دارای سوکت های شش ضلعی فلزی که با نیکل پوشش داده شده تولید و توسط شرکت اوس سینا عرضه می گردند. پوشش نیکل مانع از زنگ زدن سوکت ها می شود و سیگنال قلب را نیز با کمترین افت ولتاژ به دستگاه منتقل می نماید. همچنین کاربران براحتی می توانند با فشار یک دکمه که در کنار این سوکت ها تعبیه شده دهانه سوکت را باز و کابل را به چست الکترود متصل نمایند. این مهم ایجاد اتصالی پایدار در زمان دویدن بیمار روی تردمیل  را بوجود می آورد. باکس مرکزی این کابل هم به گونه ای طراحی شده است که با 5 پیچ از جنس استیل ضد زنگ بسته و در صورت خرابی یکی از وایرها، به آسانی باز و کابل خراب تعویض می گردد. علاوه بر این مهره هایی برنجی نیز داخل باکس مرکزی تزریق شده که می توان بدون خرابی و خوردگی آن ها را بارها و بارها باز و بسته نمود. روکش های این کابل از جنس TPU بوده که مقاومت بالایی در برابر تعریق حاصل از بدن بیمار را دارد. نگهدارنده سوکت های این کابل ها از جنس ABS می باشد و به روش جوش اولتراسونیک یا فراصوت به یکدیگر متصل و از وایرها در برابر فشار و کشیده شدن محافظت می نماید و مقاومت بیشتری نسبت به روش تزریق پلاستیک را دارند. این سوکت ها براحتی به چست الکترود متصل شده و برای اتصال نیازی به فشار روی بدن بیمار نیست، همچنین در زمان اتصال منجر به پاشش و پخش شدن ژل روی بدن بیمار نخواهد شد.

باکس مرکزی غیر پرسی بوده و به گونه طراحی شده که با 5 پیچ از جنس استیل ضد زنگ بسته و در صورت خرابی یکی از وایرها براحتی باز و کابل خراب تعویض می گردد.

روکش های این کابل از جنس TPU بوده که مقاومت بالایی در برابر تعریق حاصل از بدن بیمار را دارد

نگهدارنده سوکت های این کابل ها از جنس ABS می باشد و به روش جوش اولتراسونیک به یکدیگر متصل و از وایرها در برابر فشار و کشیده شدن محافظت می نماید.

کابل بیمار دستگاه الکتروکاردیوگراف

 پوشش نیکل مانع از زنگ زدن سوکت ها می شود و سیگنال قلب را نیز با کمترین افت ولتاژ به دستگاه منتقل می نماید. کاربران براحتی می توانند با فشردن یک دکمه که در کنار این سوکت ها تعبیه شده دهانه سوکت را باز و کابل را به چست الکترود متصل نمایند.

نگهدارنده سوکت های این کابل ها از جنس ABS می باشد و به روش جوش اولتراسونیک به یکدیگر متصل و از وایرها در برابر فشار و کشیده شدن محافظت می نماید.

باکس مرکزی غیر پرسی بوده و به گونه طراحی شده که با 5 پیچ از جنس استیل ضد زنگ بسته و در صورت خرابی یکی از وایرها براحتی باز و کابل خراب تعویض می گردد.

کابل بیمار دستگاه تست ورزش قلبی (با سیم)
کابل بیمار دستگاه تست ورزش قلبی (بی سیم)