هولتر فشار خون

سیستم هولتر فشار خون مدل: RK-1334

هولتر فشار خون تولید شرکت اوس سینا یک دستگاه برای اندازه گیری و مدیریت فشار خون بالا (هایپرتانسیون) در یک دوره 24 و 48 ساعته است. در فشار خون بالا، فشار خون سیستولیک (بالا) 140 یا بالاتر و فشار خون دیاستولیک (پایین) 90 یا بالاتر است. با روش هولتر فشار خون، فشار خون در بازه زمانی ثبت می شود و پزشک از اعداد بدست آمده میانگین می گیرد. چون بازه زمانی اندازه گیری فشار خون توسط هولتر طولانی است، نتایج بدست آمده از طریق آن قابل استناد تر است نسبت به زمانی که پزشک فقط 1 یا 2 بار در مطب فشار خون شما را اندازه گیری می کند. با استفاده از این روش اندازه گیری پزشک متخصص قلب به اطلاعات دقیق و کاملی در مورد فشار خون و الگوی خواب بیمار دست پیدا می کند و توسط آن می تواند برای درمان بیمار اقدام کند. در اغلب موارد نظارت بر فشار خون متحرک، فشارخون در طول روز هر ۲۰ تا ۳۰ دقیقه یک بار و در طول شب هر یک ساعت یک بار اندازه گیری می شود. 

 • قابلیــت نمایــش و پرینــت فشــار سیســتولیک ، دیاســتولیک و Rate Heart بــر اســاس Correlation line , Histogram, Pie chart, BP Trend  و Frequency Histogram
 • دارای انواع Cuff برای سایزهای بزرگ ، متوسط و کوچک
 • قابلیت ضبط فشارخون در 24 و 48 ساعت
 • بدون نیاز به تعویض باطری برای هر بیمار
 • دارای باطری شارژی داخلی از جنس لیتیوم آیون با توان 2200 mA
 • قابلیــت فعــال و غیــر فعــال نمــودن صفحــه نمایشــگر و کلیــد ثبــت دســتی Event بــه جهــت مراکــز و کمیســیونهای پزشــکی
 • قابلیت محاسبه :
 • Used Samples Total Statistics Overall
 • Used Samples Total Statistics Awake
 • Used Samples Total Statistics Asleep
 • دارای 1 ســال گارانتــی بــرای کلیــه ملحقــات دســتگاه و 3 ســال گارانتــی
 • بـرای باطـری داخلـی دسـتگاه و همچنیـن 10 سـال پشـتیبانی قطعـات توسـط
 • شــرکت اوســینا
 • نصب ، راه اندازی و آموزش رایگان برای کلیه مراکز در سرتاسر ایران
 • ابعاد: 11×9 سانتی متر 
 • وزن: 320.3 گرم
 •